Sommerøl og fedtemadder - aflyst

"Sommerøl og fedtemadder" - byhistorisk forening - er aflyst pga. Coronasituationen.

Dato Fredag d. 3. april 2020 kl. 15:00